BIO

Urodziła się w 1980 roku w Łodzi. Studiowała architekturę wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 2005 roku w Katedrze Scenografii obroniła dyplom z wyróżnieniem. W 2006 ukończyła Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Od 2002 projektuje scenografie i kostiumy do filmów reklamowych, teledysków i koncertów. W swoim teatralnym debiucie w 2005 roku przygotowała scenografię i kostiumy do przedstawienia Fioletowa Krowa w reż. Edwarda Wojtaszka w Teatrze Nowym Praga w Fabryce Trzciny. Za kostiumy do tego przedstawienia otrzymała wyróżnienie Instytutu Teatralnego. Stworzyła scenografię i kostiumy do filmu Południe Północ Łukasza Karwowskiego. Film miał premierę w 2007 roku, w rolach głównych wystąpili Stanisława Celińska, Agnieszka Grochowska, Borys Szyc i Robert Więckiewicz. W 2021 roku rozpoczęła pracę jako scenograf i kostiumograf do filmu ” Jedna Dusza” w reż. Łukasza Karwowskiego z Małgorzatą Gorol i Dawidem Ogrodnikiem w rolach głównych.

Projektowała scenografie i kostiumy do spektakli wystawianych w Teatrze Polskim w Warszawie, Teatrze Wielkim w Warszawie, Teatrze Wielkim w Łodzi, Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, Mazowieckim Teatrze Muzycznym, Wrocławskim Teatrze Lalek, Teatrze 21, Teatrze Polonia oraz Och Teatrze w Warszawie, Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Współpracowała m.in. z Włodzimierzem Izbanem, Krystyną Jandą, Jarosławem Kilianem, Justyną Sobczyk, Edwardem Wojtaszkiem.
Miała wiele wystaw indywidualnych w Polsce. Brała udział w wystawach zbiorowych także za granicą, m.in. w Moskwie, Montrealu, Pradze, Pekinie, Singapurze, Paryżu.

Prowadziła zajęcia z historii sztuki dla dzieci w warszawskiej szkole Montessori. Współprowadziła warsztaty plastyczno-scenograficzne dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W efekcie tych zajęć sportretowała osoby z Zespołem Downa, tworząc malarski cykl 12 obrazów Jestem. Wszystkie wolne chwile poświęca malarstwu i grafice użytkowej.

Mieszka w Warszawie. Jest mamą sześciorga dzieci.

Wystawy indywidualne:

2013 Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, Koszalin
2012 Palmiarnia, Zielona Góra
2012 Muzeum Miasta Łodzi, Łódź
2011 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
2011 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów
2010 Warszawskie Centrum Działań Twórczych 1500m2, Warszawa
2010 Galeria Gardzienice, Lublin
2010 Miejska Galeria Sztuki Chimera, Łódź
2010 Galeria Browart w Browarze Mieszczańskim, Wrocław
2009 Galeria Marka Sułka, Pracownia 13, Warszawa

Wystawy zbiorowe:

2015 – 2018 Costume at The Turn of The Century 1990-2015, Moskwa (Rosja), Tajwan, Pekin, Singapur, Warszawa
2015 Współczesny plakat kulturalny Warszawy, Ogrody Luksemburskie, Paryż, Francja
2013 XVI Salon Plakatu Polskiego w Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa
2012 Festiwal Malarstwa Współczesnego, Szczecin
2007 Praga Quadrienalle, XI Międzynarodowa Wystawa Scenografii i Architektury Teatralnej, Praga, Czechy
2007 XIII Salon Plakatu Polskiego w Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa
2001 The Begining of New. Polish Art of Young Generation, Montreal, Kanada
2000 Ogólnopolski Konkurs Malarski „Mój Pejzaż”, Ciechanów

 

Born in 1980 in Łódź, Poland. She is a painter, stage and costume designer for theater and film productions. In 2005 she graduated with honours from the Department of Scenography at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She also completed postgraduate studies in Knowledge Culture at the Institute of Literary Research in Warsaw. In 2005 she was honored by the Theatre Institute in Warsaw for scenography and costume for a play „Purple Cow” in New Theater Praga in Cane Factory in Warsaw.

She has also designed sets and costumes for many tv commercials and the „South-North” feature film, directed by her husband Łukasz Karwowski. Weronika cooperated with: New Theatre Praga in Fabryka Trzciny, Mazovian Music Theatre, Polish Theatre, Grand Theater National Opera and Polonia Theater in Warsaw, 21 Theatre, Baltic Opera in Gdansk, Puppet Theater in Wroclaw and Ludwik Solski Theater in Tarnow. Sha has cooperated with such directors as: Włodzimierz Izban, Krystyna Janda, Jaroslaw Kilian, Justyna Sobczyk and Edward Wojtaszek.

Painting, photography and graphic design also belong to Weronika’s artistic explorations.

Weronika developed her own programme of history of art for children and tought in Montessori primary school in Warsaw. She also led a theater workshop for mentally handicaped youth in Special School in Pruszków. This resulted in her painting project “I am”-12 potraits of pople with Down Syndrome.

Weronika participated in a few collective exhibitions in Poland and abroad (Paris, Prague, Moscow, Montreal, Singapore) and had over ten individuals all over Poland.

She lives in Warsaw. She is a mum of six children.

Individual exhibitions:

2013 10th European Film Festival ‘’Integration You and Me”, City Museum, Koszalin
2012 Palmiarnia, Zielona Góra
2012 Museum of History of Lodz, Lodz
2011 University of Adam Mickiewicz, Poznań
2011 City Cultural Center, Głogów
2010 Warsaw Center of Creative Actions 1500m2, Warsaw
2010 Gardzienice Gallery, Lublin
2010 City Gallery of Art Chimera, Lodz
2010 Browart Gallery, Wrocław
2009 Marek Sułek Gallery, Pracownia 13, Warsaw

Collective exhibitions:

2015 –2018 Costume at The Turn of The Century 1990-2015, Moscow, Taiwan, Beijing, Singapore, Warsaw
2015 Contemporary poster of Warsaw Culture, Luxemburg Gardens, Paris, France
2013 XVI Polish Poster Exhibition in Poster Museum in Wilanow, Warsaw
2012 Nationwide Festival of Contemporary Painting, Szczecin
2007 Praga Quadrienalle, XI International Exhibition of Performance and Space Design, Prague, Czech Republic
2007 XIII Polish Poster Exhibition in Poster Museum in Wilanow, Warsaw
2001 The Begining of New. Polish Art of Young Generation, Montreal, Canada
2000 Nationwide Painting Competition “My view”, Ciechanów