DWIE MYSZY I KOT

„Dwie myszy i kot”, autor: Dariusz Przybylski, Łukasz Szwed
Reżyseria: Włodzimierz Izban
Scenografia: Marek Chowaniec
Kostiumy: Weronika Karwowska
Lehar Thetaer, Bad Ischl, Austria
Na zlecenie Mazowiecki Teatr Muzyczny, Warszawa
Prapremiera: lipiec 2011
Zdjęcia: Weronika Karwowska

„Two mice and a cat”, author: Dariusz Przybylski, Łukasz Szwed
Director: Włodzimierz Izban
Scenography: Marek Chowaniec
Costume design: Weronika Karwowska
Lehar Theater, Bad Ischl, Austria
Commissioned by Jan Kiepura Masovian Musical Theatre
Premiere: July 2011
Photos: Weronika Karwowska