FIOLETOWA KROWA

„Fioletowa Krowa”, autor: Stanisław Barańczak
Reżyseria: Edward Wojtaszek
Scenografia i kostiumy: Weronika Karwowska
Teatr Nowy Praga w Fabryce Trzciny, Warszawa
Premiera: marzec 2005
Zdjęcia: Iza Grzybowska

„Purple Cow”, author: Stanisław Barańczak
Director: Edward Wojtaszek
Set and costume design: Weronika Karwowska
New Theater Praga in Fabryka Trzciny, Warsaw
Premiere: March 2005
Photos: Iza Grzybowska