GINTROWSKI

„Gintrowski – a jednak coś po nas pozostanie”, koncert
Reżyseria: Jarosław Kilian
Produkcja: Gabriela Gusztyn Popławska
Scenografia: Weronika Karwowska
Asystent: Aleksandra Gąsior www.olagasior.com
Teatr Wielki, Warszawa
Premiera: grudzień 2016
Zdjęcia: sportografia.pl/Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego, Beata Czarnecka, Robert Nowakowski

„Gintrowski – but something will remain after us”, concert
Director: Jarosław Kilian
Production: Gabriela Gusztyn Popławska
Scenography: Weronika Karwowska
Assistant: Aleksandra Gąsior www.olagasior.com
The Great Theater National Opera, Warsaw
Premiere: December 2016
Photos: sportografia.pl/Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego, Beata Czarnecka, Robert Nowakowski