HALKA

„Halka”, autor: Stanisław Moniuszko, Włodzimierz Wolski
Reżyseria i scenografia: Jarosław Kilian
Kostiumy: Weronika Karwowska (ponad 400szt)
Do kostiumów górali wzorów do tkanin użyczyła projektantka Julia Brendel (www.juliabrendel.com)
Asystent: Aleksandra Gąsior www.olagasior.com
Teatr Wielki, Łódź
Premiera: styczeń 2017
Zdjęcia: Juliusz Multarzyński, Katarzyna Ulańska, Marian Zubrzycki

„Halka” , authors: Stanisław Moniuszko, Włodzimierz Wolski
Director and scenography: Jarosław Kilian
Costume design: Weronika Karwowska (over 400 pieces)
Patterns used to the costumes of highlanders are designed by Julia Brendel (www.juliabrendel.com)
Assistant: Aleksandra Gąsior www.olagasior.com
Grand Theater, Łódź
Premiere: January 2017
Photos: Juliusz Multarzyński, Katarzyna Ulańska, Marian Zubrzycki