HRABINA

„Hrabina”, autor: Stanisław Moniuszko, Włodzimierz Wolski
Reżyseria: Krystyna Janda
Scenografia, kostiumy: Weronika Karwowska
Asystentki: Sabina Czupryńska, Zuzanna Kubicz
Opera Bałtycka, Gdańsk,
Premiera: maj 2019
Zdjęcia: Roman Jocher, Krzysztof Mystkowski z archiwum Opery Bałtyckiej

„Countess”, author: Stanislaw Moniuszko, Wlodzimierz Wolski
Director: Krystyna Janda
Set and costume design: Weronika Karwowska
Assistants: Sabina Czuprynska , Zuzanna Kubicz
Baltic Opera, Gdansk
Premiere: May 2019
Photos: Roman Jocher, Krzysztof Mystkowski from Baltic Opera archives