IWONA KSIĘŻNICZKA BURGUNDA

„Iwona Księżniczka Burgunda”, autor: Witold Gombrowicz
Projekt niezrealizowany
Projekty scenografii i kostiumów: Weronika Karwowska

„Ivona, Princess of Burgundia”, author: Witold Gombrowicz
Project uncompleted
Set and costume design: Weronika Karwowska