NAGOŚCI

„Nagości”
Projekt niezrealizowany
Projekty kostiumów: Weronika Karwowska

„Nudities”
Project uncompleted
Costume design: Weronika Karwowska