PARADY

„Parady” , autor: Jan Potocki
Reżyseria: Edward Wojtaszek
Scenografia i kostiumy: Weronika Karwowska
Asystent: Wisła Nicieja
Teatr Polski, Warszawa
Premiera: wrzesień 2012
Zdjęcia: Robert Jaworski, Marta Ankiersztejn

„Parades”, author: Stanisława Przybyszewska
Director: Edward Wojtaszek
Set and costume design: Weronika Karwowska
Assistant: Wisła Nicieja
Polski Theater, Warsaw
Premiere: September 2012
Photos: Robert Jaworski, Marta Ankiersztejn