PIĘKNY NIECZUŁY

„Piękny Nieczuły” , autor: Jean Cocteau
Reżyseria: Edward Wojtaszek
Scenografia i kostiumy: Weronika Karwowska
Asystent: Małgorzata Domańska
Teatr Polonia, Warszawa
Premiera czerwiec 2017
Zdjęcia: Kasia Chmura Cegiełkowska

„Beautiful and Indifferent”, author: Jean Cocteau
Director: Edward Wojtaszek
Set and costume design: Weronika Karwowska
Assistant: Małgorzata Domańska
Polonia Theater, Warsaw
Premiere June 2017
Photos: Kasia Chmura Cegiełkowska