STATEK MIŁOŚCI

„Statek Miłości. Odcinek 1”, autor: Justyna Sobczyk, Teatr 21
Reżyseria: Justyna Sobczyk
Scenografia i kostiumy: Weronika Karwowska
Asystent: Wisła Nicieja
Instytut Teatralny, Warszawa
Premiera: grudzień 2013
Zdjęcia: Marta Ankiersztejn

„Love boat/Boat Trip. Epizode 1”, author: Justyna Sobczyk, Teatr 21
Director: Justyna Sobczyk
Set and costume design: Weronika Karwowska
Assistant: Wisła Nicieja
Theater Institute, Warsaw
Premiere: December 2013
Photos: Marta Ankiersztejn