THERMIDOR

„Thermidor”, autor: Stanisława Przybyszewska
Reżyseria: Edward Wojtaszek
Scenografia i kostiumy: Weronika Karwowska
Asystent: Wisła Nicieja
Teatr Polski, Warszawa
Premiera listopad 2015
Zdjęcia: Bartek Warzecha, Ewelina Wójcik, Wiesława Szol

„Thermidor”, author: Stanisława Przybyszewska
Director: Edward Wojtaszek
Set and costume design: Weronika Karwowska
Assistant: Wisła Nicieja
Polski Theater, Warsaw
Premiere: November 2015
Photos: Bartek Warzecha, Ewelina Wójcik, Wiesława Szol