GŁODOMOR

„Głodomór”, autor: Franz Kafka
Projekt niezrealizowany
Projekty scenografii i kostiumów: Weronika Karwowska

„A Hunger Artist”, author: Franz Kafka
Project uncompleted
Set and costume design: Weronika Karwowska